Monday, January 13, 2014

حامله‌ش کنين...

يه‌روز به يه ايرانی و يه امريکايی و يه عرب، به هرکدوم يه ميمون می‌دن، می‌گن حامله‌ش کنين!
ايرانيه 3 قلو حامله می‌کنه،
امريکائيه 2 قلو،
عربه 1 قلو...
به عربه می‌گن: تو با اين دم و دستگاه، چرا فقط 1 قلو حامله کردي؟
عربه می‌گه: آخه به من نر انداخته بودن بی‌شرفا!

No comments:

Post a Comment